adventure golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một sân golf mini mới để thưởng thức trong 9 lỗ của mình, cố gắng hoàn thành chúng bằng những nét ít nhất. Nếu bạn gặp khó khăn bạn có thể đánh một quả bóng mà đặt 'Bỏ qua' nhưng sẽ đặt 8 nét trên lỗ đó.