adrenaline

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giữ thăng bằng trên xe đạp bẩn của bạn sử dụng con trỏ. Thu thập các quả bóng màu xanh lá cây và sau đó có chữ 'E' để cấp độ tiếp theo. Trên mỗi màn hình thời gian tốt nhất cho tốt nhất được lưu.