Addicta Kicks

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nó cho thấy cách thông minh bạn đang kéo lỗi từ các góc độ khác nhau của các trường và các rào cản đặt theo những cách khác nhau. Cũng nên xem xét hướng gió để bắn.