adam & eve

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mang đối tác của bạn bị mất trong thiên đường, như bạn tiến bộ trong các trò chơi khó khăn tăng sôcôla. Hãy suy nghĩ về mỗi bước di chuyển tới bước không cerrrarte với đá.