Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sống sót trong một thành phố đầy đủ của kẻ thù từ các băng đảng đường phố khác. Nhận unlock tất cả các loại vũ khí và đạn dược bạn có thể nhận được để đáp ứng tất cả các mục tiêu.