acorns adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ai nói rằng cuộc sống là nhàm chán acorns? Ở đây bạn có một mà thích những cuộc phiêu lưu và nấm ... Thu thập tất cả các bạn có thể chăm sóc của các kẻ thù bạn có thể tránh chúng hoặc bắn chúng với 'z'.