acid labyrinth

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Đi du lịch mê cung tránh chướng ngại vật mà cố gắng ngăn cản bạn đạt được mục tiêu. Bạn chỉ có ba cuộc sống để đi với sự kiên nhẫn, bởi vì nó sẽ ngày càng khó khăn.