Ace Driver

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe xung quanh thị trấn cố gắng để có được trong thời gian tới "trạm kiểm soát". Tất nhiên, bạn phải tôn trọng tốc độ của các tín hiệu để bạn không mất điểm giấy phép lái xe.