Absorption

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng một khẩu súng từ một thí nghiệm khoa học mà bạn có thể thực hiện các đối tượng và kẻ thù từ nơi này đến nơi khác để vượt qua các cấp.