Abduction

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Di chuyển này động vật trang trại đến các nền tảng khác nhau để bắt cóc điện, các trò chơi tương tự như cổ điển Sokoban.