abba the fox

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người đưa thư rất đặc biệt, thay vì xe đạp bạn sử dụng một tàu lượn treo. Xử lý nó bằng cách click chuột để leo lên và thả nó xuống, bạn phải nhận thư cẩn thận không để va chạm với chim hoặc con ong. Nếu bạn nắm bắt các bong bóng có bảo vệ.