A Rat at the Cliffs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp chuột này thu thập tất cả những viên kim cương bây giờ có thể đạt được lá cờ để vượt qua mức. Nhảy từ nền tảng đến nền tảng tránh gai và không rơi vào khoảng không.