Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con quạ đã trở lại để adentranse nguy hiểm hơn và khó khăn để vượt qua hang động. Kiểm soát chuyến bay của bạn né tránh những nguy hiểm.