Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giúp các chú chim cánh cụt để vận chuyển động vật sở thú. Thực hiện theo các hướng dẫn của màn hình đầu tiên để ngăn chặn các xe tải từ hộp rơi xuống.