Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là bác sĩ thú y vườn thú và phải chữa lành những con sư tử, hà mã và hươu cao cổ. Bạn cũng có để nuôi những con khỉ và nhiều nhiệm vụ khác.