Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Lái xe của bạn xuống đường cao tốc chạy qua tất cả các zombies bạn có thể. Với số tiền bạn nhận được, bạn có thể mua nâng cấp cho chiếc xe.