Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Khôi phục các tòa nhà thành phố tràn ngập bởi zombies. Tuyển mộ binh sĩ cho từng loại cây, di chuyển chúng đến thang máy khi cần thiết.