Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Một trò chơi zombie mới, nơi bạn có để hoàn thành chúng bằng cách đặt lựu đạn để giết chúng đi đúng hướng.