Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ rào chắn cầu chụp zombies người muốn di chuyển đến thành phố. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể mua vũ khí mới mạnh hơn.