Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giết zombie mà đi ra vào ban đêm bắn đầu tiên từ máy bay trực thăng và sau đó bạn sẽ phải đối mặt với họ mặt đối mặt.