Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn đang là một mất trên một hành tinh đầy đủ của zombies mà bạn phải bắn nếu bạn muốn tồn tại và trở về phi hành gia Trái đất.