Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đi trên zombies với vũ khí bạn tìm và tìm kiếm manh mối xung quanh thành phố để tìm con gái của bạn bị mất.