Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn nhân vật mà bạn thích để đối mặt với những thây ma sẽ xuất hiện. Chúng xuất hiện trên radar như các chấm đỏ.