Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là vua và bạn phải bảo vệ lâu đài của bạn khỏi bị tấn công bởi zombie. Nhận tiền xu, gỗ và đá để xây dựng vũ khí tốt hơn.