Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các yêu tinh đã trở thành zombie và chỉ ông già Noel có thể loại bỏ chúng bằng cách bắn quả bóng tuyết.