Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Shoot zombies mà sẽ được gần gũi hơn để tấn công. Mục tiêu cho đầu để giết chúng một cách nhanh chóng.