Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đi bộ hành lang trong tìm kiếm của zombies và bắn chúng với các loại vũ khí, bạn sẽ tìm thấy.