Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Shoot zombies mà đi ra khỏi ngôi mộ của họ, mở khóa vũ khí mới để tồn tại ở các cấp độ tiếp theo.