Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Shoot zombies xuất hiện để ngăn chặn chúng xâm nhập vào khu vực bảo vệ. Với số tiền bạn nhận được bạn có thể mua vũ khí mới.