Quảng cáo
9.8
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Shoot the zombie trong mỗi màn hình, bạn có một số lượng hạn chế của viên đạn, do đó bạn phải thu hẹp trọng tâm của bạn.