Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Sống sót trong một thế giới bị nhiễm khuẩn với zombie, bắn đối với họ để thoát khỏi nanh vuốt của họ.