Quảng cáo
9.8
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bắn pháo của bạn để tiêu diệt các tòa nhà và zombie người sống bên trong. Các bức ảnh ít bạn cần nhiều điểm hơn bạn nhận được.