Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chống lại tất cả các zombies phòng thí nghiệm vào từng phòng để hoàn thành chúng. Nhận nhịp đập mới và cải tiến đối mặt mạnh nhất.