Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ trứng Phục Sinh zombies người muốn ăn cắp là trẻ em. Nhận vũ khí mạnh mẽ hơn để tiêu diệt chúng nhanh hơn.