Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Gladiator trò chơi chiến đấu theo phong cách mà bạn chọn Zombie bạn thích để có được vũ khí và phòng thủ của họ, bạn lựa chọn. Bạn chỉ có thể tồn tại một.