Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Giết zombie của mỗi màn hình phá vỡ dây chuyền, cơ chế kích thích hoặc sử dụng các loại vũ khí mà bạn có.