Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chỉ cần với tất cả các zombies người muốn đạt được chụp thành phố vào họ. Bạn có quá ít đạn ricocheting và sử dụng chúng để tiêu diệt nhiều hơn một.