Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn zombie để chống lại bạn muốn giết đối thủ của bạn sử dụng di chuyển đặc biệt để đạt được điều này.