Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chọn ninja bạn thích để đối mặt với tất cả các loại kẻ thù, sử dụng phím của bạn để võ thuật hoặc tấn công với katana của bạn.