Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Thực hiện theo các hướng dẫn của chỉ huy của mình để chiến đấu chống lại tất cả các loại robot có nhiệm vụ là tiêu diệt bạn. Nhận vũ khí mới để tiêu diệt tất cả.