Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Các 'Thế giới thứ ba chiến đã bắt đầu và phải đối mặt với quân địch bắn vào họ trước khi họ giết bạn. Bạn có thể nhận được vũ khí mới mạnh mẽ hơn như lựu đạn bazooka.