Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Những thây ma đã bước vào văn phòng và chỉ có hai người sống sót, xử lý đối với cả vũ khí để tiêu diệt chúng và thoát ra từ đó.