Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Wolverine là ở Tokyo để bảo vệ người dân khỏi sự tấn công của các ninja ác. Nó sử dụng móng vuốt của nó để giết chúng.