Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Ngăn ngừa sói bắt Roadrunner thu thập thêm sức mạnh và né tránh các chướng ngại vật để kẻ thù của bạn là bất cứ ai tìm thấy chúng.