Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Chỉ cần với tất cả các zombies thu hút chúng với mùi của bộ não và sau đó bắn họ hoặc tiêu diệt chúng trong bất kỳ cách nào.