Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Cuộc chiến với những thây ma đã bắt đầu và bạn phải bắn tất cả để tồn tại. Những thây ma hơn giết nhiều điểm hơn bạn nhận được.