Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Mất rất nhiều kẻ thù với vũ khí mà bạn sẽ tìm thấy. Bạn Submachine súng, bom, lựu đạn có thể được lựa chọn như bạn quan tâm.