Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Zombies đã đạt hố cá nhân của bạn và bạn bắn chúng vào đầu để tránh bị giết. Với số tiền bạn có thể mua nhận được vũ khí tốt hơn bạn.