Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Đặt trên trang phục của mình và phải đối mặt với Nhật Bản thực cao để xem ai rời khỏi máy bay chiến đấu vòng đầu tiên.