Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bạn là một tay bắn tỉa và bạn phải tìm và bắn các mục tiêu của bạn. Hãy cẩn thận không để giết bất kỳ vô tội.